Na koniec lipca kwota do spłaty kredytów mieszkaniowych Polaków wynosiła 401,5 mld zł.

 

                            Warbud_-_dzwig                                                                                                 Ile do spłaty przypada na jednego kredytobiorcę, który zapożyczył się na mieszkanie? Nie wystarczyłoby na kawalerkę w Warszawie.

„Na jednego kredytobiorcę mieszkaniowego przypadało 1,1 kredytu i 112 tys. zł średniej kwoty zadłużenia do spłaty. Zdecydowana większość tj. aż 73 proc., kredytobiorców mieszkaniowych w Polsce posiada kredyty złotowe (2,62 mln), a 27 proc. kredyty walutowe (967 tys. osób). Z łącznej kwoty 401,5 mld zł – 58 proc. zadłużenia, czyli 235,7 mld zł przypada na kredyty złotowe, natomiast 42 proc., czyli 165,8 mld zł na kredyty walutowe – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Oznacza to, że przeciętna wartość walutowego kredytu mieszkaniowego jest wyraźnie większa niż złotowego.”

Kredyty mieszkaniowe warte już ponad 400 mld zł


Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych House Factory, ul. Piotrkowska 24, 90-269 Łódź w celu przedstawienia oferty. Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo wglądu i ich edycji.

House Factory
ul. Piotrkowska 24
90-269 Łódź

Zadzwoń
570888655
570888544

Napisz
Mail - biuro@house-factory.pl

Obserwuj