Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest House Factory

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest House Factory z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 24, tel.: 570-888-655.
 2. Inspektorem ochrony danych w House Factory jest Pan Krzysztof Młoczek tel. 570 888 544, kmloczek@house-factory.pl
 3. Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi.
 4. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ogólnego rozporządzenia.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. kancelariom notarialnym, doradcom kredytowym.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  – sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  – ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.